Praha 12. 6. 2023

Multifunkční sál Mánes
Praha

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

srdečně Vás zveme na cyklus mezioborových seminářů DERMATour 2023.

Poslechněte si přednášky renomovaných odborníků z dermatologie a souvisejících oborů zaměřené na problematiku zánětlivých onemocnění typu 2.

Program

16:30 - 17:00 Registrace
17:00 - 19:00 Odborný program
doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
MUDr. Jan Hugo
MUDr. Katarína Haščáková
MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.
19:00 Večeře

Odborný garant 

doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.

Pořadatel

Sanofi-aventis, s.r.o. ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou FN Bulovka

Důležité informace

Akreditace:
Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 2 kredity pro lékaře.

Registrace:
Kapacita je již zcela zaplněna a registrace byla uzavřena. Pokud máte o seminář zájem, prosím napište na info@dermatour.cz, abychom Vás mohli kontaktovat v případě uvolnění místa.

Pro účastníky je před a po skončení odborného programu zajištěno občerstvení.

Místo konání:
Restaurace a multifunkční sál Mánes, Masarykovo nábř. 250/1
Nové Město, 110 00 Praha

Pozvánka v PDF

Registrace

E-mail: info@dermatour.cz

Akce je určena pro odbornou veřejnost. Organizuje společnost sanofi-aventis,s.r.o.
Provozovatelem stránek je společnost Pears Health Cyber Europe s.r.o.
Dermatour © Všechna práva vyhrazena

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny lékařům oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „zdravotnický odborník“), a nikoliv široké (laické) veřejnosti či jiným skupinám odborníků.

Potvrzením níže prohlašujete, že:

  1. jste zdravotnickým odborníkem – lékařem oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro;
  2. berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost.

Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem – lékařem oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, pak kliknutím na odkaz „Potvrzuji, že jsem lékařem“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům-lékařům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu, či možnost vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, zdravotnickému prostředku nebo diagnostickému zdravotnickému prostředku in vitro, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, nebo určitých typů zdravotnických prostředků (resp. diagnostických zdravotnických prostředků in vitro), rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, nebo zdravotnických prostředků (resp. diagnostických zdravotnických prostředků in vitro) je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.

Potvrzuji, že jsem lékařem a beru na vědomí, že informace obsažené dále nejsou určeny široké veřejnosti.